Jana a Jan Šupovi

Jan SUp 1Jana Supova 1

Honza Šup

oblíbené jídlo: bramboráky

oblíbená činnost: život a vše, co k němu patří

životní krédo: je potřeba si zkusit všechno

koníčky: kromě občasného balonování mnoho roztříštěných zájmů, které je možné shrnout pod jednoduché: víno – ženy – zpěv.

Jak se stal vzduchoplavcem: již v dětství kladný vztah k pouťovým balonkům, později k pánským ochranám a pak, a hlavně obdiv a zájem o vše, spojené se stoletím vynálezů. Stará auta, parní stroje, velocipedy, úžasné i nesmyslné vynálezy, to vše zákonitě vedlo k setkání s balony a lidmi okolo nich. Pokus o ovdovění zakoupením balonového letu manželce nevyšel, zato ale vyšlo setkání s principálem Vzduchoplavecké a po krátké době snažení i zařazení do skupiny „Suchoplavců“.

Občasným pohybem ve vzduchu doplňuje hojné pohyby po zemi pomocí bicyklů rozmanitého stáří a značek a pohyb po vodě, rovněž na rozličných plavidlech.. Při těchto všech činnostech si systematicky mrzačí tělo a zušlechťuje duši.

Email:honzas@mujmail.cz

Tel: +420 602425160

Jan SUp 2Jana Supova 2

Jana Šupová

oblíbená barva: zelená

oblíbené pití: dobré

životní krédo: kde můžu, pomůžu

vzdělání: přiměřené. Studia učitelství naštěstí nikdy nevyústila v trvalou profesi, a tak zbyl jen systematický přístup k věcem, který se v chaosu občas hodí.

proč balony: překonání strachu z výšek, relativně snadný zisk šlechtického titulu a hlavně spousta zajímavých činností a neopakovatelných zážitků při startech, přistáních a doprovodech balonů.

Email:janinasup@atlas.cz

Tel: +420 604716302

 

© Petr Vítek (petrvitek@volny.cz)